Rolstoeldanspaar zoekt sponsors

marleen-tim-1Het rolstoeldanspaar danst nu 2 seizoenen wedstrijden en is net gepromoveerd naar de hoogste klasse van Nederland en maken nu al kans om te worden uitgezonden naar een Europees kampioenschap of Wereldkampioenschap.

De kosten die het paar gemiddeld per jaar moet maken om op het hoogste niveau te kunnen rolstoeldansen worden steeds hoger omdat de trainingen en wedstrijden steeds verder weg zijn. De kosten variëren van de zaalhuur voor de wekelijkse trainingen, de kosten voor het volgen van privélessen, de aanschaf van verplichte wedstrijdkleding tot de kosten voor het deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden.

Het rolstoeldanspaar danst nu 2 seizoenen wedstrijden en is net gepromoveerd naar de hogste klasse van Nederland en maken nu al kans om te worden uitgezonden naar een Europees kampioenschap of Wereldkampioenschap.

De kosten die het paar gemiddeld per jaar moet maken om op het hoogste niveau te kunnen rolstoeldansen worden steeds hoger omdat de trainingen en wedstrijden steeds verder weg zijn. De kosten variëren van de zaalhuur voor de wekelijkse trainingen, de kosten voor het volgen van privélessen, de aanschaf van verplichte wedstrijdkleding tot de kosten voor het deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden.

marleen-tim-2Op dit moment worden alle kosten door het danspaar zelf gedragen. Het is immers hun hobby, maar waarbij er, gezien hun financiële situatie, steeds een keuze gemaakt moet worden of iets wel of geen doorgang kan vinden, zoals het volgen van privélessen of het deelnemen aan internationale wedstrijden. Hetgeen hun groei naar de internationale top niet ten goede komt.

Sponsoring in de vorm van een geldelijke bijdrage voor het volgen van privélessen of het kunnen deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden zou het rolstoeldanspaar de mogelijkheid bieden hun talenten verder uit te breiden en hun wens om aan de internationale top te komen vergroten.

In ruil voor de sponsoring wil het rolstoeldanspaar, voor zover dat volgens de regels van de rolstoeldansbond mogelijk is, uitdragen dat men hen sponsort. Daarnaast behoort het geven van een rolstoeldansdemonstratie bijvoorbeeld op uw personeelsfeest of het noemen van uw bedrijf op de website tot de mogelijkheden.

Maak uw donatie over naar rekeningnummer 1782.73.503 ten name van st. Rolstoeldansplezier Groningen, onder vermelding van Tim en Marleen of gebruik de Paypal donatieknop.

alt